Moesgård-Åkrogen (174).

Den orange linje viser min tur Jylland Rundt på 80 Dage. Den blå linje viser senere vandredage. Placer musemarkøren på linjen for at få information om de markerede strækninger, klik for at gå direkte til beskrivelsen af vandredagen. Brug menubjælken og rullemenuen for at se oversigtskortene specielt for Jylland Rundt. Den lilla linje viser dagens vandrerute.

næste vandredag

Se info og links for denne dags vandrerute

Moesgård-Åkrogen, 20 km (174).
Torsdag den 20. oktober 2016.

En hårdnakket knæskade har holdt mig væk fra vandring den sidste måned. Adskillige glimrende vandredage er kommet og gået i den tid. De sidste dage har budt på gråvejr med regn og rusk. Denne dag er også startet sådan, men hurtigt slår det over i flot solskin, langt fra så varmt som i septembers sensommer, men alt i alt en fin dag til en vandretur.
Mit knæ er stadigt en smule ømt, særligt over for trappetrin og pludselige stød og bevægelser, så jeg har valgt en rute i behagelig nærhed af det århusianske bybusnet. Dagens rute starter ved Moesgård Museum, som jeg også passerede på min tur Jylland Rundt på 80 Dage (vandredag 6), og som jeg også har brugt som udgangspunkt for en længere rundtur i Østjylland (vandretur 85), der endte ved Åkrogen (vandretur 93), samme sted som er endemål for dagens vandring. I dag tager jeg imidlertid den korte rute: langs kysten.
Dagens rute binder nogle af de områder sammen, som jeg oftest har brugt til kortere ture end dem, der rapporteres på denne blog. Og, det er jeg ikke ene om, det er nogle af de mest besøgte naturområder i Århus, så på en smuk dag i efterårsferien er der mange andre, der har lyst til en tur ved skov og strand. Det er første gang, jeg binder disse områder sammen til en enkelt vandretur.
De fleste af de øvrige passagerer, der står af ved bybussens endestation, søger op mod det nye Moesgård Museum, en stor konstruktion i hvid beton, bygget ind i skråningen. Jeg går ned gennem den gamle allé og over den brolagte gårdsplads foran det gamle gods’ hovedbygning, malet i samme farve som jordbæris.
Bag hovedbygningen er der endnu spor af den romantiske have, der engang var tidens mode. Åbne plæner, små damme, hvide havebroer, kunstige gravhøje og gamle træer der rækker krogede grene med farvestrålende efterårsløv ned på grusgangen. En nyere tilføjelse er en statue ved en af dammene, den forestiller et hestehoved og et nyflået hesteskind draperet på et stativ og gør et ganske hedensk indtryk.
Jeg følger et kort stykke asfaltvej ned til skovkanten. Her, ved en opstemmet mølledam, ligger Skovmøllen, idylliske bygninger i sort og hvidt bindingsværk. Stedet huser en restaurant, der er sat menu-skilte ud på gårdspladsen og pyntet op med en stor mængde udskårne græskarhoveder. Mod den sorthvide baggrund har græskarrenes orange farve intet problem med at hævde sig over for efterårsløvets pragt. Mølledammen står med sort, frønnet vand, men den har fået en vellykket bypass-operation, en lang fisketrappe fører hvidt skummende vand frem til Giber Å, der løber med stor vandføring på sin snoede vej til Århusbugten.
I dag skal jeg imidlertid ikke følge åen, i stedet går jeg gennem Skovmøllens vognport og ad en bred grussti ud mod kysten. På den sidste græsmark står en langdysse fra stenalderen. Oprindeligt troede man, at det var endnu en kunstig dekoration, ligesom de forlorne gravhøje i godshaven, men arkæologiske undersøgelser har ændret på det syn.
Der er et bælte af løvskov ud mod kysten. Det er især bøg, men museet har rekonstrueret tidligere tiders naturtyper omkring et snoet stiforløb kaldet Oldtidsstien, så undervejs passerer man Fyrre-Hassel-tid, såvel som Birkeskov. I følge med Oldtidsstien når min grussti ud til en lysning ud mod kysten. Her, som andre steder på museets område, står en rekonstruktion af en forhistorisk bygning, i dette tilfælde et kulthus fra stenalderen.
Næsten fremme ved kysten møder jeg endnu engang Giber Å, krydser den via en rødmalet træbro, og så står jeg på bugtens sandstrand. Der er mennesker i alle aldre ved stranden, dertil et udvalg af hunde og en enkelt drage i luften. Mod nord kan jeg se silhuetten af Århus med havnens mange høje bygninger. Mod øst, på den anden side af vandet, kan jeg se de sydvendte skråninger på Mols Hoved (vandredag 130), det klare sollys får skrænternes dybe furer til at stå tydeligt frem.
Der er mange muligheder for at gå gennem skoven til Århus. Jeg vil skåne mit knæ for tungt sand og stræk med grusstrand, så jeg går på skovstier øverst på skrænten og længere inde i landet. Der er nogle få åbne sletter, men ellers er det sammenhængende skov. Nogle partier af skoven står med ældre bøgetræer, høje, ranke stammer med masser af lys og luft i underskoven. Andre steder danner unge bøgetræer et sammenhængende krat. Med mellemrum skærer dybe kløfter sig vej ud til kysten, røde træbroer tillader passage for den gående.
Nær kysten kan jeg gennem løvhænget se blåt hav og skummende bølger. Træerne har især fået efterårsfarver ved skovbryn, inde i skoven er løvet stadigt tæt og grønt.
Jeg nærmer mig byen og nordkanten af skoven og gør her en omvej gennem Dyrehaven. Knapt er jeg kommet ind i haven, før jeg mødes af stanken fra svin. Vildsvinene har deres eget aflukke med en god del sumpet terræn, hvor det kan være svært at få øje på dem. I dag opholder de sig imidlertid ved skurene nær hegnet, flere voksne dyr og en flok halvvoksne grise. Krager hopper uforfærdet rundt derinde og søger føde klods op ad de store tryner.
Længere fremme, oppe af bakken og i åbent parkland møder jeg hjorte i spredt fægtning. Der er dådyr og sika i Dyrehaven, og det er brunsttid, så der er advarselsskilte oppe. Enkelte hinder lader sig fodre af ivrige børnefamilier, hannerne holder især til omkring foderskuret.
Inden jeg forlader indhegningen, får jeg et smukt blik ud over skovengene tæt på Thorsmølle. I skovkanten og ud mod kysten ligger Varna-palæet, restaurant og et lokalt vartegn i Århus.
Jeg forlader skoven og kommer ud på alléen langs Tangkrogen med byens profil udbredt foran mig og en stor masteskov ved Marselisborg Lystbådehavn. Indfaldsvejen er travl, så jeg søger ud på havnen. Her er færre biler, til gengæld er de fleste lastbiler. Der er ikke meget pragt over industrihavnens look, men foderstoffens høje hvide bygninger foran havnekanten tager sig smukt ud i solskinnet. Byen er ved at sætte sig på de indre havnearealer og nordhavnen, som det ses, da jeg runder hjørnet og står foran DOKK1, det nye hovedbibliotek, en stor, kantet betonbygning med et bredt udsigtsdæk. I nord, bag havnebassinerne, rejser Ris Skov sig med en høj hvælvet ryg i efterårsfarver.
Den sydlige indgang til skoven er markeret af en hvid stenstøtte med et jagthundemotiv. Jeg følger stien op til udsigtspunktet ved det sydlige punkt af skråningen ud mod havet. Herfra er der en smuk udsigt over havnen. I sin tid lå der en containerterminal her, men nu er hele området under omdannelse til beboelse og byrum. Nye, høje bygninger deler pladsen med kraner og travle byggegrunde.
Stien følger skrænten nordpå, men en tæt trafik af gående, løbende og cyklister. Undervejs står der to mindesten, den ene markerer nedslagsstedet for Århusmeteoren, der faldt i oktober 1951, den anden markerer Dronning Margrethes overdragelse af Ris Skov til Århus By. Dronning Margrethe d. 1. forstås.
Længere fremme passerer jeg endnu en rød træbro over en kløft og søger så ned til stierne for foden af skrænten, langs jernbanen, ved Sjette Frederiks Kro og Den Permanente. Sjette Frederiks Kro er gulmalet, Den Permanente (Badeanstalt) er en firkant af sortmalede træbarakker. Jeg går mod nord til skovbrynet, grænsen mellem Ris Skov (skoven) og Risskov (forstaden). Stationsgade er en lille hyggelig gade, der for længst har mistet sin station. En sidevej fører over banen og ud til kysten. Solen står højt i syd og kaster et glitrende lys over vandet, der faktisk er på kanten til det ubehagelige. Det skarpe lys fjernes ethvert spor af farve fra byen i syd og gør den til en kulsort udskæring af kraner og høje bygninger.
Jeg følger en hullet grusvej mod nord til den lille græsfælled mellem jernbanen og kysten. Lokalt er den kendt som Hospitalets Grund, fordi den tilhører det psykiatriske hospital i Risskov. Hospitalet er imidlertid bestemt til udflytning til det nye universitetshospital i Skejby og grund, park og bygninger er allerede solgt, så hvem ved om et mere mondænt navneskifte kunne være på vej.
Nord for fælleden er der et kort stræk med grusstrand, tungt ral. Mit venstre knæ har ikke vist noget værre end let ømhed hele dagen, men straks jeg tager fat på gruset stiger smerteniveauet drastisk. Heldigvis står jeg på en smal sandstrand efter et par hundrede meter. Stranden bliver hurtigt bredere, bag en lav strandvold ligger store villaer på rad og række, med store vinduespartier vendt ud mod den attråede og dyrt betalte havudsigt: Jeg er ankommet til den århusianske forstandsriviera.
Badebroer og høfter strækker sig på tværs af stranden. På den anden side af bugten er Mols Hoveds klinter ved at forsvinde af syne. Nu ser jeg over på Skødshoved, tættere på, med mindre skrænter. Der er kun fire kilometer derover. Da jeg var der i december, var vintertågen så tyk, at jeg ikke kunne se landet og byen på denne side af bugten. I dag står landet klart bag sejlbådenes hvide sejl.
Sandet er tungt at gå i, men heldigvis har den begyndende ebbe efterladt en smal bræmme af fast, fugtigt sand. Der er mange mennesker på stranden, og vi søger alle sammen mod den samme stribe fast sand, der kun sjældent er begravet under striber af nyligt opskyllet tang. Stranden er bred og flad, mellem sandet og den første villarække er lave der klitrosekrat, med visne gule blade og blodrøde hyben.
Jeg er næsten ved vejs ende. Længst ude kan jeg se Studstrupværkets hvide bygninger og skorsten, i mellemgrunden står skibsmasterne tæt ved Egå Marina. Så langt skal jeg ikke, jeg drejer af og går op til Åkrogens busstoppested.

This slideshow requires JavaScript.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s