Øvrige.

Mange af de nedenstående links henviser til materiale på kommuners, Naturstyrelsens eller private organisationers netsider. Disse sider nydesignes ganske ofte, hvilket efterlader døde link. Ofte vil f.eks. en folder kunne genfindes ved en søgning på emneord på den givne  institutions side. Min tid tillader desværre ikke en kontinuerlig opdatering af alle disse links.

Vejle-Horsens-Århus (vandredag 1, 2, 3, 4, 5 & 6).
På denne strækning fulgte jeg Østkystruten, National Cykelrute 5. Detailkort over denne rute ses lettest på http://www.udinaturen.dk, zoom ind på Østjylland og klik på Cykelruter i fanebladet Vælg Oplevelser i kortets øverste højre hjørne. Bemærk i øvrigt at Udinaturen ikke viser regionale cykelruter på det tilbudte kort.
MAJ 2015: Designet af udinaturen.dk er blevet ændret på en sådan måde, at den information, jeg har angivet nedenfor ikke nødvendigvis er muligt at se nu.

 

Ryomgård-Femmøller (vandredag 12).
Jeg fulgte Kaløstien mod syd til kysten, derefter gik jeg en variation over Molsruten, indtil jeg brød af for at gå til Femmøller.

 

Femmøller-Helgenæs (vandredag 13).   Helgenæs & Mols Bjerge (vandredag 167) og  Mols Bjerge (vandredag 310).
Jeg valgte min rute ved brug af følgende to foldere fra Naturstyrelsens serie af vandretursfoldere: nr 33, Mols Bjerge, og nr 96, Helgenæs.

 

Tøndermarsken (vandredag 59).
Tønder Kommune har en hjemmeside, hvor diverse foldere om naturområder, vandreruter og cykelruter kan downloades som pdf-filer. Udover at gå de sidste kilometer af Drivvejen (se denne), brugte jeg de to foldere om henholdsvis Tøndermarsken og Tønder Kommunes Friluftskort.

 

Tønder-Tinglev (vandredag 60).
Min vej fra vest til øst var fortrinsvist baseret på cykelruter, sammenstykket fra Tønder Kommunes friluftskort (se vandredag 59 ovenfor) og fra det tilsvarende Åbenrå Kommunes friluftskort. Hvis man er interesseret i at vandre på tværs af grænselandet, vil det imidlertid være oplagt at starte med den ret massive folder om Grænseruten. Denne rute krydser frem og tilbage mellem Danmark og Tyskland og går fra Flensborg Fjord til Højer Sluse. Den kan også kombineres med Gendarmstien (se vandredag 62, nedenfor).

 

Tinglev-Flensborg (vandredag 61).
Denne dag brugte jeg fortrinsvist Åbenrå Kommunens friluftskort (se vandredag 60 ovenfor), kombineret med Naturstyrelsen vandretursfolder nr 8 om Frøslev Plantage, hvor tekst og kort skal downloades separat.

 

Flensborg-Gråsten (vandredag 62).
Denne dag gik fortrinsvist via Gendarmstien.

 

Gråsten-Åbenrå (vandredag 63).
Indledningsvist brugte jeg vandretursfolder nr 90 om Gråstenskovene. Dernæst igen Åbenrå Kommunes friluftskort (se vandredag 60 ovenfor), suppleret med kommunens folder om Varnæs.

 

Tinglev-Åbenrå (vandredag 64).
Endnu engang Åbenrå Kommunes friluftskort (se vandredag 60 ovenfor), suppleret med Naturstyrelsens folder om Bolderslev Skov og vandretursfolder nr 29 om Skovene omkring Aabenraa.-

 

Rødekro-Åbenrå-Løjt Kirkeby (vandredag 65).
Indledningsvist fulgte jeg Hærvejen mod syd. Dette afsnit er inkluderet på Hærvejens detailkort nr 10 Rødekro-Kliplev. Selv om man ikke agter at gå denne del af ruten, er det værd at kaste et blik på dette kort, fordi det inkluderer højdekurver, og således giver et helt anderledes realistisk indtryk af de kuperede tunneldale omkring Åbenrå. De øvrige nævnte kort giver en flad og konturløs gengivelse af landskabet. Derefter brugte jeg vandretursfolderen Skovene omkring Aabenraa (se vandredag 65 ovenfor), og slutteligt Åbenrå Kommunes folder om Løjt Land.

 

Løjt Kirkeby-Haderslev (vandredag 66).
Fra Åbenrå Kommune brugte jeg den ovennævnte folder om Løjt Land (vandredag 65) og folderen om Kalvø.
Fra Haderslev Kommune brugte jeg folderen om Slivsø, og information om cykelruter fra kommunens interaktive kort. (Søg på cykelruter i søgeboksen i øverste højre hjørne).

 

Vojens-Haderslev-Christiansfeld (vandredag 67)
Strækningen fra Vojens til Haderslev dækkes af folderen Tunneldalstierne fra Haderslev Kommune.
Naturstyrelsens Vandreture-serie har to foldere, der dækker kortere stræk af denne rute: nr 60, Pamhule og Hindemade, og nr 121, Tørning Mølle og Christiansmølle.
På min vej til Christiansfeld brugte jeg nr 89 Haderslev Vesterskov, og information om cykelruter fra Haderslev Kommunes interaktive kort (se vandredag 66).

 

Christiansfeld-Kolding (vandredag 68)
Jeg har brugt Kolding Kommunes interaktive kort, hvor såvel cykelruter som stier, inklusiv Skamlingsbankestien kan ses. Brug den blå knap “Jeg vil gerne…” i øverste venstre hjørne, aktiver kortlaget stier og ruter. Den nationale cykelrute kan også ses på udinaturen (se ovenfor, vandredag 1-6).
Derudover har Naturstyrelsen en folder om Stenderup Skovene, hvis kort kan downloades.
Kolding Kommune har en indformationsside med kort om Solkær Enge. Bemærk at søen ikke nødvendigvis er indtegnet på alt andet informationsmateriale.

 

Kolding-Fredericia-Middelfart (vandredag 69)
Jeg har brugt cykelruter og stier, der kan ses på udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).

 

Middelfart-Fredericia (vandredag 70)
Denne dag har jeg blot brugt bykort og almindeligt kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6, ovenfor).

 

Fredericia-Høl (vandredag 71) og Treldenæs (vandredag 107).
De vandre- og cykelruter, jeg har brugt denne dag, kan ses på udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).

 

Høl-Vejle (vandredag 72)
På denne vandredag har jeg brugt kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor). Derudover har jeg brugt foldere fra Vejle kommune, her opremset i den rækkefølge jeg vandrede igennem områderne: Vognkær Enge & Gauerslundskov, Brejning, Holtser Hage, Munkebjerg Skov.

 

Vejle-Gudenåens Udspring-Tørring (vandredag 73)
På strækningen fra Grejsdalen til Tørring brugte jeg kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).Fra Vejle Kommune brugte jeg folderen om Grejsdalen og folderen om Rørbæk Sø, Tinnet Krat, Gudenåens Udspring og Skjernåens Udspring. Skov- og Naturstyrelsens vandreturfolder nr 58 dækker et mindre udsnit af samme område. Folderen fra Vejle Kommune er imidlertid langt den bedste, den dækker et større område, viser sammenhængende stier og ruter i alle retninger og har glimrende kortmateriale, illustrationer og tekst. (I det hele taget har Vejle og Horsens kommuner en meget høj standart for foldere om de lokale naturområder).

 

Tørring-Vestbirk (vandredag 74)
Udover kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor) har jeg brugt Skov- og Naturstyrelsens folder om Uldum Kær fra Hedensted Kommune, og information om cykelrute 33 fra Horsens Kommunes cykelkort.

 

Vestbirk-Ry (vandredag 75) og Rundtur ved Ry (vandretur 383).
Jeg har brugt kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor). Se også min info & links side om Banestien Horsens-Silkeborg og vandredag 31. Derudover har jeg brugt folderen Mossø fra Horsens Kommune (se vandredag 79 nedenfor).

 

Ry-Silkeborg (vandredag 76, 87, 112 og 118), Knudsø & Ravnsø (vandredag 132) og Rye Nørreskov og Rye Sønderskov II (vandredag 293), Laven-Silkeborg (vandredag 345). Ry-Silkeborg (gennem Rye Sønderskov) (vandredag 368) og Alken-Ry (vandredag 389).
Jeg har brugt kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Et kort over Himmelbjergruten, inklusive lokale vandreruter kan ses her.
Fra Naturstyrelsen fås vandretursfolderen Himmelbjerget, Sletten og Slåensø, der har et detaljeret kort over det centrale afsnit af sydsiden af søerne.
vandredag 112 benyttede jeg den forholdsvist nyetablerede overfartsmulighed ved Snævringen. Læs mere om denne transportmulighed her:
Solfærgen.
Hjejleselskabets hjemmeside.
Folder om forskellige mindre stier ved Ry-Alling-Laven.

 

Vejle-Horsens (vandredag 77)
Jeg har brugt kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor). Det er ikke muligt at se regionale cykelruter her, og desværre er det ikke muligt at se en detaljeret samlet fremstilling af rute 53 noget sted. Dette skyldes, at ruten går gennem to kommuner, Hedensted og Horsens. Hedensted Kommunes hjemmeside tilbyder ikke noget cykelkort. Det gør Horsens, men, som hos alt for mange kommuner, vises der kun rutemarkering frem til kommunegrænsen. For Horsens’ Kommunes cykelkort, se links under vandredag 74 ovenfor. Det er muligt, i specialboghandler eller på nettet, at købe et Cykelkort Danmark, som er et oversigtkort i størrelsesordnen 1:500.000, der viser samtlige nationale og regionale cykelruter i Danmark. Udgiveren er Nordisk Korthandel – scanmaps.dk. Med sådan kort kan man naturligvis ikke planlægge detaljeret, men man kan dog rekonstruere det sandsynlige forløb af ruten. I øvrigt er ruten generelt udmærket skiltet i terrænet, i hvert fald på den del jeg fulgte.
Horsens Kommune har en glimrende folder om Boller og Bjerrelide.

 

Horsens-Alken (vandredag 78)
For den første del af denne dags rute har jeg brugt Horsens Kommunes folder Hansted-Egebjerg, og for strækningen frem til Ejer Bjerge har jeg brugt samme kommunes cykelkort (se vandredag 74 ovenfor). Her brugte jeg Spor I Landskabets folder for Ejer Bjerge. Jeg fulgte lokale cykelruter fra Ejer til Alken. Desværre henviser Skanderborg Kommune kun til udinaturen mht til cykelruter, hvor kun nationale ruter er medtaget. Der findes en ældre publikation (1994) fra det daværende Århus Amt, “Cyklist-Turistkort Århus Amt : Rutebeskrivelse – Turkort 1 – Turkort 2 – Turkort 3 – (1:100.000)”, hvor lokale cykelruter kan ses. Formodentlig er den for længst ude af tryk, men kan vel skaffes på biblioteket.

 

Alken-Skanderborg (Mossø) (vandredag 79) og Alken-Ry (384).
Jeg brugte folderen Mossø fra Horsens Kommune, der er i særklasse, både hvad angår information og kortmateriale.

 

Skanderborg-Århus (vandredag 80)
Folder med Vandreruten Århus-Silkeborg. Bemærk, at dette er en ældre folder, fra før Årslev Engsø blev etableret. Denne ganske pænt store sø optræder altså ikke på kortet! Med hensyn til at finde vej gør det i praksis ingen forskel, fordi de afmærkede vandreruter gik og går i kanten af ådalen, men søen jo ligger i midten. Ønsker man alligevel at vide mere har Århus Kommune kortmateriale for både Årslev Engsø og Brabrand Sø.

 

Rold Skov: Arden-Skørping (vandredag 81), Rebild Bakker (vandredag 115), Arden-Støvring (vandredag 348).
Jeg brugte to foldere fra Naturstyrelsen: Rebild Bakker & Gravlev Ådal og Rold Skov. De kan downloades her. Se under Himmerland.

 

Rold Skov II: Skørping-Arden (82)
Jeg brugte samme materiale som ovenfor i (81). Dertil et oversigtskort over Rold Skov og en folder om Madum Sø, downloadet fra Rebildporten.

 

Rold Skov III: Vest (83)
Jeg brugte samme materiale som i de to ovenstående vandredage. Plus en folder om “Nørlund og Torstedlund skove”, downloadet fra Rebildporten.

 

Rold Skov IV: Vest (84)
Jeg brugte de samme materialer, som ved vandredag 82 ovenfor. Den nævnte folder om Madum Sø dækker også Langmosen. Rebildporten har yderligere materiale om kilderne, den lokale geologi mv. Derudover brugte jeg følgende folder om Sporene ved Hellum.

 

Moesgård-Stilling (85).
Jeg brugte almindelig kortinformation fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor). Se Århus Kommunes folder om stien fra
Holme Bjerge til Moesgård her. Se Bestig Bjerges information om Ørnekol her.

 

Stilling-Ry (86).
Jeg brugte almindelig kortinformation fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor). Det er muligt, at se en vandretursfolder over Illerup Ådal her. Den viste rute er imidlertid væsentlig kortere end den rute, der nu er markeret (og som også kan ses tegnet ind på udinaturen), og som går længere mod vest, næsten over til landevejen. Denne længere rute er vældigt godt skiltet, og terrænet er let at overskue, så det er ikke noget problem i praksis. Ønsker man et kort med hele strækningen markeret, kan man købe (og få tilsendt) en lille brochure fra visitskanderborg med titlen 12 dejlige traveture i Søhøjlandet. Prisen er under 50 kr, ruten er nr 8 og hedder Illerup – den hellige dal. (Pilbrodalen og Ørnekol, som jeg omtalte under forrige vandredag (85) er i øvrigt tur 7.) Fra Spor i Landskabet brugte jeg følgende folder om sporet ved Alken.

 

Silkeborg-Fårvang (88) og Fårvang-Ulstrup (89).
Jeg brugte almindelig kortinformation fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor). Her kan man se banestien fra Silkeborg til Langå indtegnet som vandrerute, også de lokale ruter i Gjernbakker er indtegnet. Mig bekendt findes der ingen vandretursfolder for banestien. Fra Skovforeningen fås en vandretursfolder om Gjern Bakker. Det er en udmærket folder, men ikke ganske opdateret; der er således bedre skiltning i terrænet end angivet på kortet. Den forbindelsessti med bro over engen, jeg omtaler er ikke vist på kortet. (Den ligger ud for Solhøj). De stiplede linjer på kortet, der viser forbindelsesmulighed mellem lokalruterne, er i terrænet vist som en hvid rute, og i praksis er der udmærket skiltning og et udvalg af opsatte kortborde med mere aktuel information.

 

Ulstrup-Bjerringbro (90)
Jeg brugte almindelig kortinformation fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor). Og ville ønske jeg havde valgt en mere detaljeret kortversion. Se også Naturstyrelsens vandretursfolder om Hjermind/Kjællinghøl.

 

Bjerringbro-Fårvang (91).
Jeg brugte almindelig kortinformation fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Se min side med links & info om Trækstien.
Se hjemmeside om motionsstier ved Tange.

 

Fårvang-Hinnerup (92) og  Hinnerup-Frijsenborg (vandretur 385).
Jeg brugte almindelig kortinformation fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Favrskov Kommune om vandreruter.

Hinnerup-Åkrogen (93).
Jeg brugte almindelig kortinformation fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Se Naturstyrelsens vandreturfolder om Bærmoseskov og Himmerigskov.
Folder fra Århus Kommune om stier i det nordlige Århus.
Kort over Egå Engsø.

Sandvad-Skjernåens Udspring-Brande (94) og Tinnet Krat & Rørbæk Sø (172).
Jeg brugte almindelig kortinformation fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Derudover:
Naturstyrelsens foldere om Gudenåens og Skjernåens Kilder og Hastrup Plantage.
Vejle Kommunes folder om Rørbæk Sø: Tinnet Krat – Gudenåens og Skjernåens Kilder.
Vejle Kommune sætter en meget høj standard for naturfoldere med hensyn til såvel information, kortmateriale og illustrationer. Desværre har man valgt et fysisk format, der gør enkelt download og print vanskeligt, eftersom det hverken passer med A3 eller A4. Derfor kan det være en god ide at skaffe sig en folder, der kan fås på Økolariet, Dæmningen 11. Det er 200 meter fra Vejle Banegård. Se åbningstider og andet information om Økolariet her.

 

Thyregod: Odderbæksporet (95).
Spor i Landskabets Folder om Sporet ved Odderbæk.
Hjemmeside om Odderbæk med detaljerede rutegennemgang.
Se også den under vandredag 94 nævnte folder om Rørbæk Sø, som viser Odderbæksporet, såvel som øvrige stier i området.

 

Brande-Sønder Felding (vandredag 96)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Sporet ved Clasonborg Nord.
Sporet ved Skarrildhus.

 

Brande-Sønder Felding(vandredag 97)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Naturstyrelsens folder om Skjern Enge.

 

Borris Sønderland (vandredag 98 og 165) og Sønder Omme-Skjern (vandredag 286).
Hjemmeside for Borrislejren. Ud over oplysning om adgang til skydeterrænet kan man også downloade et kort og læse generel information om området. Se også vandredag 97 umiddelbart ovenfor.

 

Skjern-Ringkøbing (vandredag 99) og Skjern Enge (vandredag 121)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Naturstyrelsens folder om Skjern Enge (se vandredag 97).
Folder om lokalruter ved Velling.

 

Holmsland Klit (vandredag 100 og 101) og Hee-Søndervig (vandredag 274)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Fra Ringkøbing-Skjern Kommune:
Ringkøbing-Søndervig.
Holmsland Klit.

 

Nørre Nebel-Skjern (vandredag 102)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Fra Ringkøbing-Skjern Kommune: App om Fjorden Rundt.
Naturstyrelsens folder om Skjern Enge (se vandredag 97).

 

Rold Skov V: Nord (vandredag 103)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Ud over det nævnte materiale nævnt under vandredag 81-84 brugte jeg:
Cykelrute over Lindenborg Å.
Naturturist i Skindbjerglund.

 

Struer-Lemvig (vandredag 104),  Flynder Å og Klosterheden (vandredag 365) og Klosterheden II (vandredag 381).
Dagens rute er dækket af disse to folder fra Naturstyrelsen.
Kilen.
Klosterheden.

 

Lemvig-Thorsminde-Søndervig (vandredag 105, 106og Søndervig-Tim (vandredag 367).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Derudover:
National Cykelrute: Vestkystruten.
Sporet ved Vandborg Ådal.
Bovbjerg, turkort fra Danmarks Naturfredningsforening.
Husby Klitplantage.
Vest Stadil Fjord.

 

Horsens: Vorsø & Nørrestrand (vandredag 108)
Horsens: Nørrestrand & Bygholm Sø (vandredag 184)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Fra Miljøministeriet:
Vorsø.
Fra Horsens Kommune:
Rundt om Horsens Fjord.
Nørrestrand.
Bygholm Sø.
Odder Museum.
Bemærk at museets hjemmeside har et punkt med generel information om naturvejledning. Men konkrete oplysninger om planlagte ture findes under punktet “Aktiviteter”.

 

Bogense: Æbelø (vandredag 109)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Fra Danmarks Naturfredningsforening:
Æbelø.
Fra Aage V. Jensens Fond:
Æbelø.
Gyldensteen Strand.
Fra Odense Havn:
Tidevandsstabel. OBS: De angivne tidspunkter er normaltid, dvs der skal lægges en time til for at få sommertid.

 

Horsens: Alrø & Hjarnø (vandredag 110)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Foldere:
Rundt om Horsens Fjord.
Hjarnø.
Sporet mellem Snaptun og Juelsminde.
Information og booking-adgang for cykelfærgen mellem Alrø og Hjarnø.

 

Skanderborg-Nim (vandredag 111)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Ruteplan for tursejlads på Skanderborg Sø. Ruteplanen angiver en række anløbssteder (med mulighed for at blive taget med videre på en senere rundtur samme dag). Der er ikke automatisk stop, man bør aftale det med bådføreren i god tid før anløb.
Fra BestigBjerge:
Bestigning af Toftehøj.
Bestigning af Slaggård Banke.

 

Langli & Skallingen (vandredag 113) og Skallingen (vandredag 369).
Kort fra Danmark Naturfredningsforening.
Langli kan besøges fra 15. juli til 15. september.
Naturstyrelsen arrangerer naturvejledningsture til Langli. Se deres turliste her.
I forhold til Tidevandscyklus anbefales det at besøge Langli i tidsrummet fra fire timer efter højvande ved Esbjerg Havn til to timer før næste højvande ved Esbjerg Havn. Det giver seks timer til et besøg på øen. Vær opmærksom på om de fundne tidevandstider er korrigeret for sommertid. Ellers skal der lægges en time til i sommermånederne.
Tidevandstabel fra Esbjerg Havn kan ses her.
Se DMI’s vandstandsprognoser her. Prognoserne rækker to dage frem. De ses ved at klikke på datoboksen under kortet og vælge den relevante dato.

 

Ribe & Mandø (vandredag 114)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
For tidevandsinformation, benyt links under vandredag 113 ovenfor.
Find oplysning om sælsafari og andet på Vadehavscentrets hjemmeside.

 

Kongenshus & Dollerup Bakker (vandredag 116)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Folder om Kongenshus Mindepark.
Folder om Hald Sø Området.

 

Stubbergård Sø & Flyndersø (vandredag 117) og Flyndersø & Stubbergård Sø II (vandredag 281).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Folder om Stubbergård Sø
Folder om Flyndersø.
Folder om Ådalsstien.

 

Randers-Langå (vandredag 119)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Folder om Vorup Enge. Dette er en lidt ældre folder – fra før bisonsgræsningens tid. En nyere folder, med angivelse af bisonindhegningen på kortet, kan fås på Randers bibliotek. Ellers er der også en udmærket skiltning i området.
Randers Regnskovs side om Vorup Enge.
Som omtalt i dagens vandreberetning er det muligt at gå ad trampestier på diget mod vest. Se et affotograferet kortbord her.
Aage V. Jensens Fondes side om Gudenåengene.
Folder om Langå Egeskov.
Info & Links om Trækstien.
Se artikel på DR Østjylland om afgræsning med elefanter i Randers.

 

Grene Sande & Randbøl Hede (vandredag 120) , Vorbasse-Gødding (vandredag 168) og Billund-Frederikshåb (vandredag 272).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Naturstyrelsens foldere om hhv
Gyttegård Plantage – Grene Sande – Billund
og
Randbøl Hede.Som nævnt i min vandredagsberetning er forholdene stærk forandrede i Gyttegård Plantage i forhold til seneste folder version fra 2006. Se en affotografering af opdateret kortbord her.

 

Hald Sø (vandredag 122)
Ældre foldere fra Naturstyrelsen giver en samlet oversigt over hele Hald Sø området, men seneste versioner fra styrelsen splitter informationen op på to overlappende foldere:
Hald Sø – Hald Hovedgård.
Hald Sø – Dollerup Bakker.

 

Kolding-Vejen (vandredag 123) , Vejen-Gredstedbro (vandredag 124) og Gredstedbro-Ribe (vandredag 125).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Naturruter i Kolding, inkl.Svanemosen og Fovslet Skov.
Sporet ved Hjarup Øst.
Pdf over Kongeåstien.

 

Bønnerup-Grenå (vandredag 126) og Grenå-Bønnerup (vandredag 171).
Folder: Nordsøstien fra Grenå til Fjellerup.
Min side med Links og Info om Nordsøstien.

 

Grenå-Ryomgård (vandredag 127), Kolind-Trustrup (vandredag 344), Trustrup-Kolind (vandredag 347).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Midtdjurssporet.

 

Kolind-Ebeltoft (vandredag 128) og Grenå-Ebeltoft (vandredag 311), Femmøller-Ebeltoft (vandredag 346).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Naturstyrelsens folder om Stubbe Sø.
Fugleværnsfondens folder om Stubbe Sø.
Nordsøstien Ebeltoft-Grenå.
Molsruten.

 

Ebeltoft Vig (vandredag 129).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Folder om Nordsøstien Ebeltoft-Grenå: se vandredag 128 ovenfor.

 

Handrup Strand-Knebel (vandredag 130)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Naturstyrelsens folder om Mols Bjerge
Folder: Fuglsøcentret – løbeture.
Naturfredningsforeningens turkort over Isgård (Molshoved).
Sporet på Skødshoved.

 

Grønfeld-Rønde (vandredag 131)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Naturstyrelsens folder om Mols Bjerge – se vandredag 130 ovenfor.
Naturstyrelsens folder om Kalø.
Sporet ved Vrinners Hoved.

 

Grindsted-Brande (vandredag 133)Brande-Hjøllund (vandredag 134) og Hjøllund-Silkeborg (vandredag 135).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Oversigtskort.
Den Skæve Bane.
Silkeborg Kommunes folder om Funder Å.

 

Silkeborg-Kongensbro (ad Kjellerupbanen)(vandredag 136)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).

 

Kongensbro-Ry (vandredag 137)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Silkeborg Kommunes folder om Gjern Bakker & Gudenådalen.

 

Ry-Hjøllund (vandredag 138)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Fra Danmarks Naturfredningsforening: Salten Profilet.

 

Hjøllund-Brande (over Harrild Hede) (vandredag 139) , Harrild Hede (vandredag 223) og Isenvad-Them (vandredag 224).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Harrild Hede og Nørlund Plantage
Gavlbanker.

 

Brande-Herning(vandredag 140) og Søby Brunkulslejer (vandredag 255).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Folder om Søby Brunkulslejer.
Folder om Rind Å.

 

Tønder-Enge (vandredag 141), Enge-Husum (vandredag 142) og Husum-Schleswig (143)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Grænseruten
Wander- und Freizeitkarte 1:50000
Blatt 1 Niebüll-Bredstedt
Blatt 2 Husum Heide
Blatt 5 Schleswig-Eckernförde
– kan købes over amazon.de

 

Herning-Karup (vandredag 144) og Karup-Herning (vandredag 145)
Folder om Alhedestien.
Folder om Sunds Sø.
Naturstyrelsens foldere.
For afstikker omkring Hald, se: Hald Sø – Hald Hovedgård.
For Hærvejsstenens placering, se Viborg Plantage.

 

Dybbøl & Als Sund (vandredag 146) og Arnkil (vandredag 147)
Fra Naturstyrelsen:
Dybbøl
Als Sund
Fra Sønderborg Kommune:
Alssundstien
Nydamstien

 

Slåensø, Hummelsø & Thorsø (vandredag 162)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Himmelbjerget, Sletten og Slåensø.
Fra Danmarks Naturfredningsforening: Hummelsø og Knagerne.

 

Helgoland i sol og regn (vandredag 163)
Katamaranfærge til Helgoland.

 

Karup-Thorning (vandredag 164)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).

 

Hampen Sø & Vrads Sande (vandredag 166)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Naturstyrelsens vandreturfoldere:
Palsgård Skov og Hampen Sø
Velling Skovene

 

Kallesmærsk Hede (vandredag 169)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Forsvarets hjemmeside om Oksbøllejren giver oplysning om skydeøvelser og publikumsadgang.
Der er også adgang til et kort over området.

 

Vejers-Nørre Nebel(vandredag 170)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Kærgård Plantage.
Filsø.
Blåbjerg-Nyminde Klitplantage.

 

Silkeborg-Funder Kirkeby (vandredag 173)
På denne vandredag har jeg brugt kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Folder om Bølling Sø.

 

Moesgård-Åkrogen (vandredag 174) og Moesgård-Århus (vandredag 239).
På denne vandredag har jeg brugt kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Fra Århus Kommune:
Moesgård Skov
Marselisborg Skov
Hørret Skov.

 

Langå-Hammel (vandredag 175), Hammel-Århus (vandredag 176), Langå-Hadsten (vandredag 177), Hadsten-Århus (vandredag 178), Frijsenborg Skovene (vandredag 187), Auning-Hadsten (vandredag 195), Langå (vandredag 290). Langå-Ulstrup (vandredag 343).
På disse vandredage har jeg brugt kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Derudover har jeg brug Favrskov Kommunens interaktive kort og  Favrskov Kommunes side om lokale naturområder. Det er værd at bemærke, at de fleste af de ruter, der kan blive vist på det interaktive kort  ikke er skiltede i landskabet.
Aage V. Jensens Fondes side om Gudenåengene.
Folder om Bidstrup Gods
Folder om True Skov
Folder om Bærmoseskov og Himmerigsskov
Favrskov Kommune om Frijsenborg og Granslev Ådal.
Favrskov Kommune om Busbjerg.

 

Fjellerup Strand-Ryomgård (vandredag 179)Løvenholm Skovene (vandredag 186) og Bønnerup-Ryomgård (vandredag 193), Gl. Estrup & Løvenholm (vandredag 194).
På denne vandredag har jeg brugt kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Derudover:
Danske Fortidsminder
Skovkort fra Løvenholm Fonden.
Gjellerupbanestien.

Ryomgård-Randers  (vandredag 180)
På denne vandredag har jeg brugt kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Folder for banestien mellem Ryomgård og Allingåbro.

 

Viborg-Hammershøj (vandredag 181), Hammershøj-Randers (vandredag 182), Ørum-Ålum (vandredag 183). og Fussingø & Ø Bakker (vandredag 226)
På disse vandredage har jeg brugt kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Pt. (dec. 2016) findes der ikke nogen folder kun for Nørreå-stien. I sin helhed er strækningen fra udkanten af Viborg til Hammershøj skiltet som dele af de to cykelruter Nørreå-ruten 807 og Nationalcykelrute 2.
Naturstyrelsens folder om Fussingø
Aage V. Jensens Fonde: Gudenåengene
Naturfredningsforeningen: Øbakker.
Sporet ved Skjern Hovedgård.

 

På denne vandredag har jeg brugt kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Horskær (fra Danmarks Naturfredningsforening).
Lerdrup Bugt (fra Naturstyrelsen)

 

Solbjerg Sø (vandredag 188)
På denne vandredag har jeg brugt kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Folder om Jeksen-dalen.

 

Randers-Hornslet (vandredag 189) og Hornslet-Århus (vandredag 190).
På denne vandredag har jeg brugt kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Folder om Alling Ådal

 

Stoholm-Viborg (vandredag 191) og Ravnstrup-Sjørup (vandredag 334).
På denne vandredag har jeg brugt kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Mønsted Kalkgruber
Finderup Øvelsesterræn
Viborg Plantage

 

Viborg-Bjerringbro (vandredag 192)
På denne vandredag har jeg brugt kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Vindum Skov

 

Stevns Klint (vandredag 196)
Kalklandet. Temaside, blandt andet om Stevns Klint og med mulighed for at downloade kort over trampestien langs klinten.

 

Jægerspris (vandredag 206)
Kong Frederik den Syvendes Stiftelse på Jægerspris ejer en stor del af skovene ved Jægerspris og har udgivet tre glimrende vandretursfoldere, som dækker en stor del af dagens vandretur: Slotshegnet og Kohaven, Nordskoven og slutteligt Færgelunden. Folderne kan købes på fondens hjemmeside, de koster (maj 2017) ti kroner per styk plus halvtreds kroner for forsendelse. Gå ind under netbutik.

 

Rønne-Allinge (vandredag 214), Allinge-Svaneke (215), Svaneke-Boderne (216), Gudhjem & Christiansø (vandredag 217), Åkirkeby-Boderne-Rønne (vandredag 218), Almindingen (vandredag 219), Østermarie-Nexø (vandredag 267), Hammershus & baglandet (vandredag 268), Østerlars-Olsker (vandredag 269), Almindingen-Gudhjem (vandredag 270) og Dueodde-Nexø (vandredag 271).
På min tur ad Kyststien Bornholm rundt, har jeg benyttet følgende to bøger:
Søren P. Sillehoved: Bornholm ad kyststierne.
Kyststier på Bornholm (fra Bornholms Regionskommune).
Sidstnævnte har det bedste kortmateriale, førstnævnte har de mest udførlige kommentarer. Bøgerne (og meget andet materiale) kan købes og tilsendes fra Destination Bornholm, gå ind under Brochurer/Shop allerøverst på siden. Andetsteds på denne side kan man finde information om Christiansø.
Naturstyrelsen har vandretursfoldere om Almindingen og Nordbornholm og Hammershus.
Vandrehjemmet i Rønne tilbyder hyggelig og prisbillig overnatning. Sommerkøreplanen for Bornholms busser gør det muligt at nå de fleste steder på øen fra Rønne inden for en time og med afgange en gang i timen.

 

Lisbjerg-Viby (vandredag 220).
På denne vandredag har jeg brugt kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Århus Kommunes hjemmeside har information om Geding-Kasted Mose og  om Brabrand Sø.
Naturstyrelsen har en vandretursfolder om True Skov

 

 Nørre Vosborg og Sønder Vosborg Hede (vandredag 222), Bur-Ørnhøj (vandredag 279), Hoverdal Plantage og de gamle indsander (vandredag 328) Vemb-Ulfborg (over hederne) (vandredag 329)Holstebro-Ulfborg (vandredag 333) og Vind-Ulfborg (379).
På denne vandredag har jeg brugt kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Naturstyrelsens vandreturfolder om Stråsø Plantage dækker en stor del af området.
Se Jyske Dragonregiments hjemmeside, under øvelsespladsen, for at finde et kort over det militære område, samt oplysning om aktivitetsfrie perioder, hvor det er sikkert og lovligt at færdes i området.

 

De Himmerlandske Heder (Vandredag 225)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Vilsted Sø
De Himmerlandske Heder.

 

Svenstrup-Uggerhalne (Vandredag 230) og Jyske Ås (vandredag 232)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Disse to vandredag er mine personlige variationer i forbindelse med vandring på Hærvejen. Jeg har brugt disse to foldere.
Hammer Bakker
Dronninglund Storskov

 

Nord om Mariager Fjord (Vandredag 234)  og  Syd om Mariager Fjord (Vandredag 235)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Bramslev Bakker.
Mariager Fjord-ruten.
Katbjerg Odde
Hohøj og Alstrup Krat

 

Søer og Skove ved Silkeborg (vandredag 236)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Silkeborg har en stor, kompliceret, og for min smag temmeligt tungt og kaotisk organiseret hjemmeside om natur og naturoplevelser, der kræver en del klikken frem og tilbage for at finde relevant materiale. Dette kort viser den bynære natur tidligt på denne dags vandrerute.
Bestig Bjerge har en side om Frederik den Syvendes Høj.

 

Silkeborg-Sorring (vandredag 237) og Sorring-Brabrand Sø (vandredag 238).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Silkeborg Nordskov
Bjarup Ødekirke
Sorring Loddenhøj
Lyngbygård Å

 

Rands Fjord  (vandredag 240)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Rands Fjord.

 

Kibæk-Vildbjerg (vandredag 241)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Ringkøbing-Skjern Kommune om Momhøj Plantage.
Havnstrup Brunkulslejer.

 

Sondrup & Uldrup Bakker  (vandredag 242) og Hundslund-Lerdrup Bugt (vandredag 273).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Kirkestierne ved Sondrup
Fredningen ved Sondrup og Uldrup Bakker.

 

Sunds-Vildbjerg: Ovstrup Hede (vandredag 243) og Simmelkær-Herning (vandredag 282).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Ovstrup Hede.
Aage V. Jensens Fonde: Ovstrup Hede.
VisitHerning har information om Løvbakke Skov og Fuglsang Sø.

 

Søer og skove ved Viborg  (vandredag 244) og Søer og skove ved Viborg II (vandredag 340).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Fra Viborg Kommune:
Asmild Naturområde.
Undalllunds, Skrikes og Neckelmanns Plantager.
Fra Naturstyrelsen:
Hald Sø – Hald Hovedgård
Viborg Plantage.

 

Ny Nørup-Egtved (vandredag 245)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor)
Fra Naturstyrelsen:
Engelsholm Skov og Gødding Skov
Fra Vejle Kommune:
Vejle Ådal

 

Daugbjerg & Kongenshus (vandredag 246)
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Fra Naturfredningsforeningen:
Daugbjerg Dås
Fra Viborg Kommune:
Kongenshus Mindepark.

 

Voervadsbro-Katrinedal (vandredag 247) , Katrinedal-Ry (vandredag 248) og Salten Bro-Tebstrup (vandredag 312).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Folder om Mossø.
Folder om Velling Skovene.
Fra Danmarks Naturfredningsforening:
Fredninger i Løndal Skov.
Fredninger i Addit Skov.

Ry-Fajstrup (vandredag 249) og Fajstrup-Hadsten (vandredag 252).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Favrskov Kommune om Lading Sø.
Tidligere har denne side også haft information om Dronning Dagmars Kilde. Nord for Frijsenborgskovene, ved landevejen mod Vitting, står stadigt et skilt.

Slien I (vandredag 250);Slien II (vandredag 251);Schleswig-Friedrichstadt (vandredag 258);Friedrichstadt-Garding (vandredag 259); Katharinenheerd-St. Peter-Ording (vandredag 265),  St. Peter-Ording-Tümlauer Bucht (vandredag 266), Kappeln-Fleckeby (vandredag 288) og Eckernförde-Fleckeby-Schleswig (289).
På disse vandreture har jeg overordnet fulgt cykelruten Wikinger-Friesen-Weg, der går på tværs af Slesvig-Holsten. Hertil findes en udmærket tysksproget guide: Conrad Stein: Schleswig-Holstein: Wikinger-Friesen-Weg. Dertil har jeg gjort mange afvigelser ad lokale vandreruter. Derudover har jeg brugt Rad- und Wanderkarte Schlei 1:50 000.
 
 
 
 
Lille Vildmose (vandredag 254)og Lille Vildmose (vandredag 309).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Aage V. Jensens Naturfonds side om Lille Vildmose.

 

Troldhede-Elia (vandredag 256), Kibæk-Studsgård (vandretur 341) og Studsgård-Herning (380).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Naturstyrelsens folder om Kulsøen ved Troldhede.

Skødshoved-Molskroen (vandredag 257).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Vandretursfolder Mols Bjerge.
Isgård – fra Danmarks Naturfredningsforening.

Vejle-Bække (vandredag 260), Bække-Tofterup (vandredag 261), Tofterup-Varde (vandredag 262), Varde-Esbjerg (vandredag 263) og Billum-Blåvandshuk (vandredag 264).
Kyst-til-Kyst-Stien har sit eget sted på nettet. Sidens interne links vises i øverste venstre hjørne. Her kan man ved punktet download folder hente en folder, som dækker hele ruten tværs over Jylland. Denne folder fås også i en trykt version ved turistbureauer og infosteder langs ruten. Under punkter Kort og Seværdigheder kan man downloade detailkort over ruten. Ved en sammenligning mellem folderen for hele ruten og detailkort 9 kan man se en større indbyrdes afvigelse. Den rute, der er afmærket i terrænet – og som her er sammenfaldende med Hærvejen – er detailkort 9 versionen. I forhold til den tidligere linjeføring er den en mere attraktiv rute ad små veje. Hvis man imidlertid er særligt interesseret i spor af den oprindelige Hærvej, går man glip af et frimærkestort stykke fredet hede med oprindelige hjulspor. Dansk Naturfredningsforenings side om fredninger har omtale af denne lille fredning. Esbjerg Kommune har en folder om Marbæk-området, som jeg benyttede på min afstikker fra Varde til Esbjerg.

 

Salten Bro-Engesvang (vandredag 275), Engesvang-Karup (vandredag 276), Karup-Hagebro (vandredag 277)og Hagebro-Skive (vandredag 278).
Danmarks Naturfredningsforening om Salten Profilet og Hørbylunde Bakker.
Fra Silkeborg Kommune: Kompedal Plantage og Grathe Hede.
Kongenshus.
Flyndersø.

 

Præstbjerg, Tihøje & Trehøje Heder (vandredag 280).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
VisitHerning har materiale om Præstbjerg og om de såkaldte Trehøje Rundvandrerveje, som også dækker en del af dagens rute.

 

Fanø (vandretur 283) og Fanø II (vandretur 327).
Naturstyrelsens vandreturfolder om Fanø.

 

Rømø (vandretur 284) og Havneby-Skærbæk (vandretur 285).
Naturstyrelsens vandreturfolder om Rømø.

 

Wedel-Hamburg (vandredag 287)
Radwanderkarte Hamburg und Umgebung 1:100 000.

 

Langå-Øster Bjerregrav (vandredag 291).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).

 

Thorsager-Hornslet (vandredag 292), Thorsager-Studstrup (vandredag 342) og Kolind-Løgten (vandredag 391).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).

 

Skanderborg Sø (vandredag 294).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).

 

Sø og skov ved Vejle (vandredag 295),Jelling-Vejle (vandredag 297) og Jelling-Vejle II (vandredag 298).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Vejle Kommune har en glimrende serie foldere med ture i kommunens natur. Desværre ligger de for tiden dybt begravet på den kommunale hjemmeside. Du kan prøve her.

 

Alken-Hørning (vandredag 296), True-Århus (vandredag 352)og True-Skanderborg (353).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Sporet mellem Alken, Bjedstrup og Svedstrup.
Jeksendalen
True Skov.

 

Skovene syd for Odder (vandredag 299),Odder-Moesgård (vandredag 300),  Odder-Skanderborg (vandredag 301) og Odder-Hov (vandredag 304).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Odder kommune om stier, cykelruter mv.

 

Øster Bjerregrav-Vammen (vandredag 302) og Vammen-Hjarbæk Fjord (vandredag 303).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
To af de nye Hærvejsruter nord for Viborg går gennem dette område og dækker delvist med kortmateriale.

 

Hadsund-Kongerslev (vandredag 305),Kongerslev-Ålborg (vandredag 306) og Svenstrup-Nibe-Ålborg (vandredag 307).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Hadsundruten.
Bjergbanestien.

 

Agerbæk-Klelund Plantage (vandredag 308).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Vejen Kommunes hjemmeside om Klelund Dyrehave.

 

Fra Slien til Flensborg Fjord (vandredag 313),Langs sydsiden af Flensborg Fjord I (vandredag 314),Langs sydsiden af Flensborg Fjord II (vandredag 315), Padborg-Süderlügum (vandredag 317), Kappeln-Damp (vandredag 350) og Damp-Eckernförde (vandredag 351).
Rad- under Wanderkarte 1:50000, Schlei, fra Publicpress.
Wander- und Freiseitkarte 1:50000, 4 – Flensburg – Kappeln og 1 – Niebüll – Bredstedt.
Frøslev Mose.

 

Sild: Hörnum-Westerland (vandredag 318) ogWesterland-Keitum (vandredag 319).
Rad- und Wanderkarte 1:35000, Sylt, fra Publicpress.

 

Rügen: Kap Arkona & Schaabe (vandredag 320), Jasmund Nationalpark (vandredag 321), Göhren-Lietzow (vandredag 322), Binz-Putbus (vandredag 323), Rundtur ved Bergen (vandredag 335) og Jasmund Nationalpark II (vandredag 336).
Rad- und Wanderkarte, Insel Rügen 1-50000, fra Dr. Barthel Verlag.

 

Strande-Bækmarksbro (vandredag 324), Bækmarksbro-Vemb (vandredag 325) og Vemb-Ulfborg (vandredag 326).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Nissum Fjord stien fra Holstebro Kommune.

 

Bornholm: Årsdale-Vestermarie (vandredag 330), Ruts Kirke-Sandvig (vandredag 331) og Hedetur i nord og syd (vandredag 332).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Derudover har jeg brugt På 367 ture i Bornholms Natur, af Finn Hansen, fra NaturBornholm og Bornholms Regionskommune.

 

Martensdorf-Barth: Kranorama (vandredag 337).
Rad- und Wanderkarte Fischland-Darß-Zingst Südliche Boddenküste 1:50000, fra Publicpress.
Internetside for Kranorama med kort og kørselsvejledning. Dette er siden for Kranichschutz Deutschland, en forening der arbejder for beskyttelse af traner. Siden kan vælges i en engelsk version (øverste højre hjørne), herefter kan man i menubjælken placerer musemarkøren på “CENTRE”, og et faneblad åbner sig, hvor man kan vælge “Kranorama”.

 

Esrum Sø: Fredensborg-Frederiksborg (vandredag 338).
Kortmateriale fra udinaturen (se vandredag 1-6 ovenfor).
Naturstyrelsen har fire vandretursfoldere for Gribskov. De kan hentes her. Jeg brugte Gribskov – Esrum og Gribskov – Nødebo.

 

Dyrehaven og Jægersborg Dyrehave (vandredag 339)
Naturstyrelsens folder.

 

Rundtur ved Vinderup (354), Højslev-Lundø-Skive (vandredag 355), Højslev-Ørslev Kloster-Viborg (vandredag 356), Højslev-Virksund-Viborg (vandredag 357), Skive-Struer (vandredag 362), Spøttrup Borg-Vinderup (vandredag 376) og Estvad-Vinderup (382).
Skive Kommunes kort over vandre-, cykel- og ridestier.
Spøttrup Sø og Geddal Strandenge.

 

Bording-Ikast (vandredag 358), Ikast-Aulum (vandredag 359), Aulum-Holstebro (vandredag 360)og Holstebro-Vemb (vandredag 361).
Digitalt friluftskort fra Silkeborg Kommune.
Den Skæve bane (som løber gennem plantagerne ved Gludsted).
Fra Herning Kommune: Ørre-Nybro og Stovbæk.
Fra Holstebro Kommune: Vandkraftsøen.
Vestre Plantage

 

Ulbjerg-Farsø (vandredag 363) og Gedsted-Farsø (vandredag 364).
Udinaturen.dk
Ulbjerg Klint.
Fra Vesthimmerlands Kommune.
Lovns
Illiris Øre.

 

Femmøller-Trustrup (vandredag 366) og Tirstrup-Handrup Strand (vandredag 375).
Molslaboratoriet.
Molsruten.
Mols Bjerge-stien.

Eckernförde-Strande (vandredag 370), Strande-Preetz (vandredag 371), Preetz-Malente (vandredag 372), Malente-Pönitz (vandredag 373) ogPönitz-Lübeck (vandredag 374).
Rad- und Wanderkarte fra http://www.publicpress.de, skala 1:50 000 (1 km lig 2 cm på kortet).
Schlei.
Kiel und Umgebung.
Naturpark Holsteinische Schweiz.
Lübecker Bucht.

Skørping-Hobro (vandredag 392) og Rundtur ved Hobro (vandredag 393).
Rold Skov
Mariagerfjordruten med Bramslev Bakker og Fyrkatstien.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s